آموزشگاه آشپزی در تهران
تور آنتالیا
ویزای تایوان
قیمت تور کانادا
تشک
خرید زودپز تفال
اتو بخار تفال
توتون پیپ
قیمت پیپ
خرید بک لینک
ساخت وبلاگ
مواد لازم براي ورود به رسانه هاي مجازي (سوشيال مديا) براي كسب و كار social Media Tips
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :allen weissinger
تاريخ: ۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت: ۱۱:۴۶:۱۵

1. ‫اجتماعي‬ ‫هاي‬ ‫رسانه‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شركت‬ ‫براي‬ ‫نگهداري‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ، ‫استراتژي‬

2. ‫فهرست‬ •‫؟‬ ‫چيست‬ ‫رسانه‬ •‫؟‬ ‫چيست‬ ‫اجتماعي‬ ‫رسانه‬ •‫انواع‬‫دانش‬ •‫بازاريابي‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫روابط‬ ‫استراتژي‬ •‫شده‬ ‫انجام‬ ‫خدمات‬ •‫راهكارها‬ ‫و‬ ‫موانع‬

3. ‫رسانه‬ •‫رسانه‬‫يا‬Media‫در‬‫لغت‬‫به‬‫معني‬‫رساندن‬‫است‬‫و‬ ‫به‬‫آن‬‫دسته‬‫از‬‫وسايلي‬‫گفته‬‫شود‬‫مي‬‫كه‬‫ده‬‫انتقال‬‫نده‬ ‫ها‬‫فرهنگ‬‫و‬‫افكار‬‫اي‬‫عده‬‫باشد‬. ‫بخش‬‫عمده‬‫اي‬‫از‬‫نگرش‬‫ما‬‫به‬‫دنيا‬‫ريشه‬‫در‬‫پيام‬ ‫هاي‬‫رسانه‬‫اي‬‫دارد‬‫كه‬‫از‬‫قبل‬‫ساخته‬‫شده‬‫اند‬. ‫مهدوي‬‫و‬‫همكاران‬ 1391

4. ‫رسانه‬ ‫نقش‬ ‫رسانه‬‫ها‬‫به‬‫لحاظ‬‫دارابودن‬‫دامنه‬‫نفوذ‬‫وسيع‬،‫اثر‬‫مستق‬‫يمي‬ ‫بر‬‫ارزش‬‫ها‬‫و‬‫هنجارهاي‬‫جامعه‬‫دارندو‬‫در‬‫تغيير‬‫آگاهي‬‫ها‬‫و‬ ‫نگرش‬‫هاي‬‫جامعه‬‫نقش‬‫بسزايي‬‫ايجاد‬‫مي‬‫كنند‬. 2012Wolfe Meenaghan & O›Sullivan

5. ‫رسانه‬ ‫انواع‬ •‫راديو‬ •‫پادكست‬ •‫تلويزيون‬ •‫اينترنت‬ •‫عكس‬ •‫كاريكاتور‬ •‫نمودار‬ •‫نقشه‬ •‫تلفن‬ •‫پوستر‬ •‫تيزر‬‫تبليغاتي‬ •‫سينما‬ •‫ويديوكليپ‬ •‫فيلم‬ •‫بازي‬ •‫روزنامه‬ •‫مجله‬‫و‬....

6. ‫اجتماعي‬ ‫هاي‬ ‫رسانه‬ •‫جمعي‬‫از‬‫كانال‬‫هاي‬‫ارتباطات‬‫آنالين‬‫مبتني‬‫بر‬ ‫جامعه‬(community)،‫تعامالت،اشتراك‬‫گذاري‬ ‫محتوا‬‫و‬‫همكاري‬‫است‬. •‫مجموعه‬‫وب‬‫سايت‬‫ها‬‫و‬‫برنامه‬‫هاي‬‫كاربردي‬‫كه‬‫به‬ ‫تاالرهاي‬‫گفتگو‬،‫،ارتباطات‬‫ميكروبالگينگ،شب‬‫كه‬ ‫هاي‬‫اجتماعي،بوك‬‫مارك‬‫هاي‬‫اجتماعي‬‫،گزينش‬ ‫هاي‬‫اجتماعي‬،‫ويكي‬‫ها‬‫اختصاص‬‫داده‬‫شده‬‫اند‬.

7. ‫دانش‬ ‫انواع‬ •‫دانش‬‫ضمني‬ •‫دانش‬‫صريح‬ ‫نوناكا‬ ‫مدل‬-1995

8. ‫دانش‬ ‫انواع‬ •Gills model of cognitive experience. Source Gill (2000) pg39

9. ‫آمار‬ ‫و‬ ‫اجتماعي‬ ‫هاي‬ ‫رسانه‬ •90%‫اطالعات‬‫موجود‬‫در‬‫دنيا‬‫در‬‫دوسال‬‫گذشته‬‫توليد‬‫شده‬‫اند‬.(HUB SPOT) •60%‫مردم‬‫محصوالت‬‫مورد‬‫نياز‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫اينترنت‬‫جستجو‬‫مي‬‫كنن‬‫د‬ . •‫نتايج‬‫گزارش‬‫موسسه‬‫كينان‬‫در‬‫سال‬۲۰۱۲‫نشان‬‫مي‬‫دهد‬‫كه‬72/6 ‫درصد‬‫مديران‬‫فروشي‬‫كه‬‫از‬‫رسانه‬‫هاي‬‫اجتماعي‬‫براي‬‫فروش‬‫خود‬ ‫استفاده‬‫كرده‬،‫اند‬‫نسبت‬‫به‬‫افرادي‬‫كه‬‫از‬‫رسانه‬‫هاي‬‫اجتماعي‬‫است‬‫فاده‬ ،‫نكردند‬‫عملكرد‬‫بهتري‬‫داشتند‬. •‫وقتي‬‫صحبت‬‫از‬‫سهميه‬‫فروش‬‫زياد‬‫به‬‫ميان‬‫مي‬،‫آيد‬‫كاربران‬‫رسان‬‫ه‬ ‫هاي‬‫اجتماعي‬۲۳‫درصد‬‫موفق‬‫تر‬‫از‬‫افرادي‬‫هستند‬‫كه‬‫از‬‫رسانه‬‫هاي‬ ‫اجتماعي‬‫استفاده‬‫نمي‬‫كنند‬.‫كينان‬‫عنوان‬‫مي‬‫كند‬‫كه‬‫به‬‫هر‬‫نحوي‬‫داده‬ ‫ها‬‫را‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬،‫دهيم‬‫كاربران‬‫رسانه‬‫هاي‬‫اجتماعي‬‫در‬‫صدر‬ ‫قرار‬‫مي‬‫گيرند‬.

10. ‫آمار‬ ‫و‬ ‫اجتماعي‬ ‫هاي‬ ‫رسانه‬ •‫هر‬‫ثانيه‬‫دو‬‫نفر‬‫به‬‫شبكه‬‫هاي‬‫اجتماعي‬‫اضافه‬‫مي‬‫شود‬‫بودج‬‫ه‬ ‫رسانه‬‫هاي‬‫اجتماعي‬‫در‬‫شركت‬‫هاي‬‫بزرگ‬‫در‬3‫سال‬‫گذشته‬3 ‫برابر‬‫شده‬‫اند‬. •‫بودجه‬‫ايميل‬‫ماركتينگ‬‫در‬‫سال‬2014‫به‬2‫ميليارد‬‫دالر‬‫در‬‫سال‬ ‫خواهد‬‫رسيد‬. •‫و‬....

11. ‫سازي‬ ‫برند‬ ‫لزوم‬ ‫؟‬ ‫بشناسند‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫خواهيد‬ ‫مي‬ ‫چقدر‬ Brand Awareness

12. ‫سازي‬ ‫برند‬ ‫لزوم‬ ‫؟‬ ‫آورند‬ ‫بياد‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫خواهيد‬ ‫مي‬ ‫چقدر‬ Brand Recall

13. ‫سازي‬ ‫برند‬ ‫بسازيد؟‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫خواهيد‬ ‫مي‬ ‫تصويري‬ ‫چه‬ Brand Image

14. ‫؟‬ ‫داريد‬ ‫آمادگي‬ ‫آيا‬‫آماده‬‫شنيدن‬‫نظرات‬‫مشتريان‬‫خود‬‫هستيد‬‫؟‬ ‫آيا‬‫با‬‫مشتريان‬‫خود‬‫صادق‬‫بوده‬‫ايد‬‫؟‬ ‫آيا‬‫به‬‫محصول‬‫خود‬‫اطمينان‬‫داريد‬‫؟‬ ‫آيا‬‫به‬‫برخورد‬‫مستقيم‬‫با‬‫مشتريان‬‫نهايي‬‫خود‬‫انديشيده‬‫ايد‬‫؟‬ ‫آيا‬‫در‬‫معرفي‬‫محصوالت‬‫خود‬،‫صادق‬‫بوده‬‫ايد‬‫؟‬ ‫آيا‬‫به‬‫وعده‬‫هاي‬‫خود‬‫عمل‬‫كرده‬‫ايد‬‫؟‬

15. ‫استراتژي‬ ‫اين‬‫روز‬‫ها‬‫همه‬‫مردم‬‫از‬‫رسانه‬‫هاي‬‫اجتماعي‬‫استفاده‬‫مي‬ ‫كنند‬.‫به‬‫كاربردن‬‫رسانه‬‫هاي‬‫اجتماعي‬‫براي‬‫امور‬‫شخصي‬ ‫تقريبا‬‫رايج‬‫و‬‫آسان‬‫است‬. ‫اما‬‫آيا‬‫در‬‫مورد‬‫سازمان‬‫ها‬‫همه‬‫چيز‬‫به‬‫همين‬‫سادگي‬‫است‬‫؟‬ ‫اكثر‬‫شركت‬‫هايي‬‫كه‬‫شكست‬‫مي‬،‫خورند‬‫نمي‬‫دانند‬‫چه‬‫با‬‫يد‬ ‫بگويند‬،‫چگونه‬‫بايد‬‫بگويند‬،‫از‬‫چه‬‫كانالي‬‫چه‬‫پيامي‬‫ر‬‫ا‬‫بايد‬ ‫ارسال‬‫نمايند‬. ‫اكثر‬‫كسب‬‫و‬‫كارها‬‫به‬‫علت‬‫ضعف‬‫در‬‫انتقال‬‫پيام‬‫شكست‬‫مي‬ ‫خورند‬. ‫چه‬‫كسي‬‫مي‬‫تواند‬‫استراتژي‬‫درستي‬‫تدوين‬‫نمايد؟‬

16. ‫استراتژي‬ ‫براي‬‫بازاريابي‬،‫روابط‬‫عمومي‬‫،برند‬‫سازي‬‫در‬‫رسانه‬‫هاي‬ ‫اجتماعي‬‫نيازمند‬‫استراتژي‬‫هستيد‬. ‫استراتژي‬‫رسانه‬‫هاي‬‫اجتماعي‬‫شما‬‫در‬‫اين‬‫زمينه‬‫چيست‬‫؟‬ ‫چه‬‫كساني‬‫مي‬‫توانند‬‫استراتژي‬‫شما‬‫در‬‫شبكه‬‫هاي‬‫اجتماعي‬‫را‬ ‫تدوين‬‫نمايند‬‫؟‬

17. ‫چند‬‫نكته‬ •‫استراتژي‬‫شما‬‫در‬‫رسانه‬‫هاي‬‫اجتماعي‬‫با‬ ‫استراتژي‬‫شما‬‫هنگام‬‫نشستن‬‫در‬‫كنار‬ ‫مشتري‬‫متفاوت‬‫است‬. •‫استراتژي‬‫شما‬‫در‬‫رسانه‬‫هاي‬‫اجتماعي‬‫با‬ ‫استراتژي‬‫هر‬‫كدام‬‫از‬‫رقباي‬‫شما‬‫متفاوت‬ ‫است‬. •‫استراتژي‬‫اساسي‬‫شما‬‫متحصر‬‫به‬‫فرد‬‫اس‬‫ت‬.

18. ‫استراتژي‬ ‫خالقان‬ ‫از‬ ‫متشكل‬ ‫گروهي‬ ‫متخصصين‬‫اجتماعي‬ ‫هاي‬ ‫رسانه‬ ‫متخصصين‬‫ارتباط‬‫مشتريان‬ ‫با‬ ‫متخصصين‬‫بازاريا‬‫بي‬ ‫متخصصين‬‫س‬ ‫برند‬‫ازي‬

19. Product A •Feature 1 •Feature 2 •Feature 3 •Feature 4 Product B •Feature 1 •Feature 2 •Feature 3 •Feature 4 ‫ويديو‬ ‫تاثير‬

20. ‫اين‬‫بخش‬‫اول‬‫اساليدها‬‫مي‬‫باشد‬،‫به‬‫عبارت‬ ‫ديگر‬‫ادامه‬‫دارد‬.... ‫داريم‬ ‫را‬ ‫سپاس‬ ‫نهايت‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬


منبع:اينجا

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]